Kozmos Bioenerji

Kozmos Bioenerji Ekolü, kursiyerlerine enerji insiyesi ile Bioenerjiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğreterek yükleyen bir programdır.

Kozmos Bioenerji tekniği evrensel pek çok ilmin sentezi olup özellikle Parapsikoloji, Bioenerji yöntem ve bilgileri içermektedir. Dünyanın pek çok yerinde faliyet gösteren devletlerin yüksek fonlarla desteklediği en az parapsikoloji merkezleri standartlarında faliyet gösteren Cenap Eryılmaz Kadim Türk Anadolu Şifacılığı, Uzakdoğu Kadim Öğretileri ve Parapsikoloji bilgilerin sentezlenmesi sonucunda kozmik bilimlerin tamamını ele alan teorik ve pratikler sonucunda binlerce insanla yaptığı bireysel seanslarının neticesinde gelişen etkili bir yöntemdir.

Kozmos Bioenerji, şifacılık öğretilerinin hayata geçirilebilmesine yönelik bir yöntemdir. Pozitif enerjilerin ruhsal yönde nasıl ve hangi ince çizgide insanın yararına sunulabileceğini araştırır. Kozmos Bioenerji öğretisi her zerre de titreşen ilahi bilincin insanlarla bütünleştiği, evrensel bir inançla yola çıkarak, ruhumuzu güçlendirerek, enerjimizi yükselterek kendimizi yeniden biçimlendirmemizi sağlayacak ruhsal açıdan usül ve yöntemleri kavrama sanatıdır. Bu sanatın amacı tekamülde en üst seviyelere ulaşmaya çalışmaktır. Böylece ruhun eşsiz gücü ortaya çıkar ki, bu ise insanlık için çok gerekli bir şeydir. Bunun aksi olduğunda toplumlar içten içe çöker. İnsanın enerji bedeninde oluşan bu çöküntüler ise bir zaman sonra fizik bedene de sirayet edeceğinden ruhsal, bedensel ve pek çok hastalıkların önünü almak imkansız hale gelmektedir.


Kozmos Bioenerji Eğitiminin Amaçları


1. Kozmos Bioenerji eğitim ve inisiyasyon alanlar beyinlerinin kullanılmayan pozitif alanlarını çalışmalarımızla aktifleştirme yöntemleri neticesinde çok daha iyi kullanabilecekler. Bu çalışma ve aktivizasyonlar epifiz bezi (3. göz) kullanımı arttırılarak kişilerin psişik şifa güçleri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olacaktır. Bu şekilde eğitim alan kişiler hem hayatsal enerji sistemlerini güçlendirmeyi ve korumayı öğrendiği gibi, eğitim ve aktivizasyonunu tamamlayan kursiyerler Bioenerji şifacılığına Kozmos Bioenerji eğitimleri ile adım atarak Kozmos Bioenerji tekniklerini de başkalarında uygulayabilecekler. Takıldıkları yerlerde soru sorabilecek Bioenerjist olma yolunda ve daha fazlasına ulaşma yolunda sınırsız destek alabilecekler.

2. Kozmos Bioenerji öğretilerinde amaç bütüncül şifa yöntemleri ile hayatın her alanında pozitif kazanımlara ulaşmak ve bunu başkaları içinde kullanabilecek düzeye gelmek. Şifacılıkta bu düzeyi öğrenen ve kavrayan kişiler evrendeki tüm enerji boyutlarından enerji alarak gerçek şifa gücüne ulaşabilecekler bu süreci hak ederek sürdürebilenler. Böylelikle “İlahi Şifa Gücüne” sahip olabilecekler.

3. Kozmos Bioenerji öğretileri sizlere kuantum düşünce tekniklerini de öğreteceğinden beyin potansiyel ve dalgalarınızı istediğiniz hayata yönelik nasıl kullanacağınızı öğrenebilecek ve herşeyin holografik olduğu dünya boyutunda daha net ve gerçekçi bir şekilde yolunuzu bulmanızı sağlayacak...

4. Kozmos Bioenerji eğitimlerinin gerçek amacı temel eğitimlerle nitelikler kazanmak ve bu nitelikler neticesinde oluşacak olan ruhsal açılımlar ve mutlak ilahi güçden akıp gelen yaşam enerjisi ile kendi hayatlarını daha iyi yönetebilecekleri donanımlar elde etmek....

5. Eğitimi tamamlayanlar “ Kozmos Bioenerji Uygulayıcısı” sertifikasını alacaklar.

Kozmos Bioenerji Kozmos Akademi

Kozmos Bioenerji

Kozmos Bioenerji™ seansları ruhsal, bedensel, fiziksel ve enerjetik bedende şifalandırma yaptığında kişilerde mutlaka bir enerji değişimi ve çözülümü gerçekleşir. Kozmos Bioenerji seansları, Cenap Eryılmaz'ın uzun yıllar binlerce kişi üzerinde deneyimlediği ve sonuç aldığı bir şifa yöntemi olduğu için oldukça etkili bir şifa yöntemidir. Bununla birlikte Kozmos Bioenerji™ yönteminin en önemli özelliklerinden biri de şifalandırıcı bir terapi yöntemi olması ve şifayı olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Kozmos Bioenerji™ seansları bire bir yüzyüze yapılabileceği gibi aynı derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilmektedir.