Aura ve Bioenerji Kavramı

Aura, genellikle fizik bedenimizin etrafını saran elektromantik enerji alanlarına denir. Tüm canlı ve cansız varlıkların etrafında gözle göremediğimiz bir enerji alanı vardır. Dünya üzerindeki tüm kültürlerin hepsinde de ayrı ayrı olarak auradan söz edilmektedir. Hatta bazı toplumlarda önemli insanların aurasının görülebildiği resmedilmiştir. İnsanın bu enerji bedeni pek çok kültür de kutsal kişilerin, başlarında hareler veya başka değişik simgeler ile betimlenmiştir.

Aura teozofi ve kozmik bilimde de kullanılan bir terim olup canlıların bedenlerinden yayıldığı kabul edilen ışınımlı bir yapıya sahip olan ve gitgide büyüyen tesir alanları tarzında kendini gösteren elektromanyetik alana verilen addır. Canlı ve cansız cisimlerden yayılan akışkan ışıklı bir yapıya sahip olan özellikle manyetik ve psişik tecrübelerde sıklıkla yer alan parapsikolojide dönemsel ve ruh haline göre değişimler gösteren gözle görülmesi pek mümkün olmayan enerji akımına eflüv denir.

Aura bedenimizin etrafında bir koruyucu kılıf oluşturduğu için auramızın güçlü ve sağlıklı olması fiziksel, zihinsel ve ruh sağlığımız açısından önemlidir. Auramız zayıf olduğunda yaşam enerjimiz yani Bioenerjimiz düşer bu sebeplede hastalıklara daha kolay yakalanırız.

Kozmos Bioenerji Kozmos Akademi

Kozmos Bioenerji