Çakralar

Vücudumuzdaki enerji merkezlerine çakra denilmektedir. Çakra, sanskritçe bir kelime olup tekerlek, çark anlamına gelir. Vücudumuzda 7 tane ana enerji merkezleri yani çakralar olduğu gibi vücudumuzda 12 tanede en çok bilinen ara çakra dediğimiz tali çakralarda bulunmaktadır. Her çakranın bağlı olduğu organlar, duygular ve dış dünyaya ait fonksiyonlarıda birbirinden farklıdır. Çakralar enerji merkezleri olduğu için uyumlu yada uyumsuz çalışması halinde hayatımızı direk olarak etkilemesi açısından büyük bir önem arz etmektedirler.

Evrensel enerji bu çakra girişlerinden bedenimize akmaktadır. Çakralar saat yönünde dönerek evrensel enerjiyi bedenimize alırlar. Enerji vücudumuzda sürekli akış halinde olduğu için eğer çakralarda blokajlar var ise tıkanıklık yaşanacağı için bu pozitif akış engellenmekte yani durmaktadır. Çakraların bulunduğu bölgelerde oluşan bir tıkanıklık o bölgede bulunan organları da kapsayacağı için organların hastalanmasına neden olabilir.

7 Ana Çakra

1. Kök Çakrası : Kök çakranın yeri omiriliğin aşağısındaki kuyruk sokumunun omurunda yer alır. Kök çakra dünya enerjisinin bedene girişini sağlar. Hayatta kalma isteğimizdir ve bu çakrayı en fazla korku kapatır. Rengi kırmızıdır. Ayak tabanlarındaki çakralara bağlıdır. Bu çakra kapalı ise topraklanma çok zor olabilir. Bu çakrayı korku kapatır. Bu çakra bloke olduğunda kişilerde maddiyat korkusu oluşmaktadır.

İç dengenin olması için kök çakra ve tepe çakra uyum içerisinde olması gerekir. Eğer 1. çakra fazla çalışıyorsa kişi maddiyatçı, öfkeli ve egoist olur. Birinci çakrada sorun olduğunda genellikle ayak çakralarında da sorunlar oluşur. Az çalışması halinde ise yaşama isteği az ve intihara meyilli, öfkeli, sinirli bir hal içerisinde olunmaktadır.

Birinci çakra dengede ise hayat enerjisi yüksek, ayakları yeri basan kişiler olmaktadır. Etkileyen madde toprak elementidir. Hissiyatı koklama duyusu, kokusu sedir ağacı, taşı kırmızı akik, sesi doğal seslerdir.

2. Hara Çakrası: Bedenin orta yerinde tam göbek deliğinin altındadır. Rengi turuncudur. İkinci çakra tüm duyguların yeridir ve bu çakrayı suçluluk duygusu kapatmaktadır. İkinci çakra çok fazla çalışıyorsa kişi hırslı, gerçek ile hayeli ayırd edemeyen ve başkalarına saygısız bir kişilik halinde olurlar. Bu çakra bloke olduğunda kişi yaratıcılığını ortaya çıkaramaz.

Az çalıştığında aşırı utangaç ve çekingenlik, suçluluk duygusu içerisinde bulunurlar. Bu çakra da oluşan sorun bu bölgedeki hormonlardaki rahatsızlıklarada sebebiyet vermektedir.

İkinci çakra dengede ise başkalarını daha iyi anlayabilen, arkadaş canlısı ve mizah gücü yüksek kişiler olmaktadır. Su elementi bu çakrayı etkilemektedir. Tat alma duygusu ile ilişkilidir. Kokusu sandal ağacı, taşı ise ay taşıdır. Ses olarak tabiat ve su sesleridir.

3. Solar Pleksus: Güneş sinir ağının tam ortasında göbek deliği ile gögüs kemiğinin arasındadır. Üçüncü çakra düşünce ve akılla düşüncenin beden üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Adrenalin ve pankreas ile ilgilidir. Aynı zamanda da psişik bağışıklık sistemininde merkezidir. Bu çakrayı utanç kapatır. Elementi Ateştir. Mükemmelliyetçilik bu çakranın en büyük sorunlarından biridir. Bu çakra bloke olduğunda böbrekler yada sırt ağrısı ülser, gastrit, reflü gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çakra fazla çalışıyorsa mükemmeliyetçi ve kompleksli olur. Az çalışıyorsa güvensizlik duygusu, yanlızlıktan korkma gibi duygular ortaya çıkar. Bu çakra dengede ise kişi kendine güvenli, kararlı ve iradeli olur. Kokusu, limon, lavantadır. Sarı renkli taşlar bu çakranın taşlarıdır. Ses olarak rahatlatıcı müzikler bu çakraya iyi gelmektedir.

4. Kalp Çakrası: Gögsün ortasında bulunan sevgi çakrasıdır. Timüs bezi ile ilişkilidir. Rengi zümrüt yeşili ile pembe rengidir. Bu çakrayı üzüntü ve kader kapatır. Kalp çakrası yedi çakralı sistemin merkez çakrasıdır. Bu çakra fazla çalışırsa kişide panik, depresif haller ve abartı eğilimi mevcut olur. Az çalışırsa sürekli kendine acıma hali, korkular olur. Eğer bu çakra dengede ise kişi her şeyin iyi yanını görür ve şevkatlidir. Elementi havadır. Taşı zümrüt, kokusu gül kokusudur. Mistik müzikler bu çakraya iyi gelmektedir.

5. Boğaz çakrası : Çakra boynun dibindeki oyuk kısmın tam üstünde bulunur, bedenle ruh arasındaki iletişimi sağlar ve bunu dış dünyaya iletir. Rengi mavidir. İletişim gücünü ve kendini ifade etmeyi temsil eder. Tiroit ve paratiroit bezleri ile ilişkilendirilir. Ruhtan gelen bilgiyi gerçeğe çevirebilme yeteneği nedeniyle beşinci çakra aynı zamanda değişim ve taahüt merkezidir. Çakra fazla çalışıyorsa kişi kibirli ve sürekli başkalarını kınar ve arkalarından konuşan biri haline gelir. Az çalıştığında ise, zayıf karekterli biri haline gelir. Boğaz çakrası dengede ise kişi şimdiki zamanı iyi kullanır ve anda yaşar. Kendini doğru ifade edebilir. Bu çakra İşitme ile alakalıdır. Müziği yüksek frekanslı müzikler, taşı turkuaz, kokusu okaliptüs ve adaçayıdır.

6- Alın Çakrası : Üçüncü göz çakrası olarakta bilinen bu çakra alın bölgesindedir. Rengi laciverttir. Bu çakra Hipofiz bezi ile alakalıdır. Bu çakra bloke olduğunda sezgisel güçden kişi faydalanamaz. Bu çakra aynı zamanda olayları idrak etme mantıklı düşünme, muhakeme etme, öğrenme, bilgi toplama, bilgi işleme gibi üst beyin fonksiyonlarını da yönetir. Az çalıştığında disiplin ve başarıdan korkar ve pek çok durumda işin içinden çıkamaz ve bocalar. Bu çakra dengede olduğunda ise evrensel bilgi akışına açık olur. Taşı safirdir. Kokusu yasemin, müziği ise kozmik boyutlu seslerdir.

7. Taç Çakrası : Başımızın üzerinden yukarıya açılan enerji giriş merkezidir. Rengi mor yada beyazdır. Bu çakra bloke olduğunda kişiler kendilerini boşlukta hissederler. Fazla çalıştığında depresyon yada hayal kırıklıkları yaşarlar. Bu çakranın sesi sessizliktir. Bu çakra dengede ise kişi kendini ve evreni tanımaya başalr. Az çalıştığında yanlızlık hali, ölüm korkusu, sürekli engellenmişlik hissi taşımakla beraber baş ağrıları, depresyon, stres, endişe ve kafa karışıklığı yaşamalarına sebep olur. Taşı Ametist, kokusu günlük ve reyhandır. Çakraların birinin dahi tıkalı olması sonucunda enerji akışı bozulacağı için doğal olarak da dengemiz bozulur. Hastalıklar ve yaşılık belirtileride ortaya çıkmaya başlar.

Kozmos Bioenerji Kozmos Akademi

Kozmos Bioenerji