Enerji Beden

İnsan vücudunu saran bu elektromanyetik alanların önemi ve fonksiyonu çok büyüktür. İlahi yada evrensel kozmik enerjinin vüdumuza akışı bu aurada bulunan çakralar ile olmaktadır. Aura aynı zamanda vücudun çevresini saran bir kalkan görevi görür. Auranın zayıf olması dışardan gelen etkilere karşı daha çabuk hastalanmamızı sağlar. Güçlü bir aura bedeni hastalıklardan ve dışarıdan gelecek kötü etkilere karşı korumaktadır. Enerji bedenin farklı nitelikte katları vardır. Kapladıkları alanlarda birbirinden farklı olduğu için dışa doğru gitgide genişler. Her katmanın bir titreşim yani frekans seviyesi yapısı ve rengi vardır. Bir çok inanışa göre bu enerji beden katmanları değişik sayıda olsada ortak olarak bilinen bu enerji beden katmanları 7 ana katmandır. Her birinin yoğunluğu bir öncekinden az olduğu için katmanlar daha az görünür hale gelir.

İnsan vücudunun üç ayrı unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Biri fizik bedenimiz, diğeri enerji bedenimizi ifade eden aura, bir diğeride bu iki bedenin içinde dolaşan yaşam enerjisidir.

Bilim adamları bu enerjinin fekans görünümlerini gösteren ve enerjileri kullanabilmemizi sağlayan cihazlar icat etti ve etmeye de devam ediyor. Hatta bunlardan en önemlisi ve kadim uygarlıkların binlerce yıldır söylediği canlı veya cansız herşeyin fizik yapısının etrafını saran Enerji bedenini çekebilen bir kamera icat eden Semyon Kirliandır. Litarütüre Kirlian fotografçılığı olarak geçmiştir.

Auraların belli renkleri ve bazı durumlarda şekilleri de vardır. Ancak bu kişinin zihinsel, duygusal, ve fiziksel durumuna göre an ve an değişiklik göstermektedir. Herkesi ifade eden bir renk olsada temelde herhangi bir hastalık taşıyan kişinin aurası ile bir katilin aurası birbirinden tamamen farklıdır. Auralar görülebilir, aura renklerini görebilen şifacılarda vardır.


Enerji Bedenlerimiz


1. Eterik Beden:
Fizik bedenden bir kaç cm dışarıya doğru olan ilk katmandır. Fiziki duygular, zevk, acı ve beş duyumuzu etkileyen bedenimiz buradır. Eterik beden birinci çakra ile bağlantılı olduğu için enerjisini yerden yani topraktanalır.Eterik bedenimiz organizmaya bağlıdır yani ölümlüdür. Eterik bedenin fizik bedendeki karşılığı birinci çakradır. Mavimsi ve grimsi bir rengi vardır. Hayatta kalma, otomatik fonksiyonlarımız birincil zevklerimizle ilgilidir. Bilinçaltı yada sürüngen beyin dedikleri eterik bedendir. İç organlarımızı temsil eder.

2. Duygusal Beden:
İkinci katmandır. Varlığımızın duygusal tarafları ile ilgilenir. Hayatları bir yapıya sahiptir. Yumuşak çok renkli ışık bulutları olarak görünür bedenden 2,5 - 15 cm arası uzaklıkta farklılık gösterebilir. Duygusal beden kendimiz hakkında hissettiklerimizle bağlantılıdır. Eğer kendimizle ilgili olumlu ya da olumsuz tüm duyguların akmasına izin verirsek bu ikinci seviyedeki beden dengeli olacaktır. Duygusal beden ikinci çakra ( sankral çakra ) ile bağlantılıdır. Duygusal blokajların, acının olduğu yerlerde karanlık noktalar veya bulutumsu alanlar ve hareketsizlik görünür.

Alternatif şifa yöntemleri bu alandaki blokajların çözümü ile ilgilidir. Enerji kanallarımızda oluşan tıkanıklıklar, duygusal bedenimizde rahatlıkla görülebilecek seviyeye gelir. Uzaktan şifa yöntemlerini uygulayan şifacılar psişik şifacılar ve ruhsal şifacılar bu katmanı temizleyerek şifa verirler. Bastırılan her duygu büyük tranvalar, sağlıksız ilişkiler, toksinler, duygusal auramızda enerjisel ziftlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu ziftlerin oluşmasına neden olur. Bu enerjisel ziftler kronik hastalıklara sebep olur.

4. Astral Beden :
Astral bedenin titreşimi diğer bedenlere göre çok yüksek olduğu için algılanması da zordur. Astral beden kişinin kainatla yani bütünle bağlantısını simgeler. Bütün ile bağlantısı güçlü olan bir kişinin ruhsal bedeni sağlıklı olacak ve evrensel enerjiyi en iyi şekilde alarak diğer katmanlara ulaştıracaktır. Astral beden rüyalarla sevgiyle neşe ile ilişkilerle ilgilidir. Çok renkli bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda acı ve mücadelede bu bedenin etkisi altındadır. Fizik bedenden 30 cm kadar genişler. Astral Beden dördüncü çakra kalp çakrası ile bağlantılıdır. Astral bedende ortaya çıkan bir sorun var ise eninde sonunda diğer fizik bedene oradan da hızlı bir şekilde alt bedenlere yansımaktadır.

Kozmos Bioenerji Kozmos Akademi

Kozmos Bioenerji