Hakkımda

Cenap Eryılmaz, çocuk yaşlardan beri ailesinde ve çevresinde ilimle ilgili kimseler olmadığı halde soyundan gelen ata genleri ile ve programlar ile direk kendi şahsına özgü sanki ilim meclisinin içine doğmuşçasına çocuk yaşlardan beri sözlerle anlatılması mümün olmayan olanüstü manevi deneyimler ve açılımlar yaşamış biri olarak 30' lu yaşlarda Bioenerji, Parapsikoloji, Metafizik gibi kavramlarla tanışarak içinde bulunduğu durumu belli kalıplara oturtabilmiştir. Ve bu konularda Azerbaycan'dan yetkin ve yeterlilik eğitimi ve belgeleri almıştır.

Ama her defasında aldığı belge ve eğitimleri sadece kendisini fark etmesini yarayan vesileler olduğunu bilerek özden gelen enerjiyi bilgiyi ve yaşadığı ruhsal deneyimleri insanlara aktarmayı, paylaşmayı en doğru yol olarak görmektedir.

Şu anda Parapsikoloji ve Bioenerji alanında insanlık için faydalı çalışmalar yapmakta şifa seansları uygulamakta ve Bioenerji üzerine eğitimler vermektedir. Aslen Ankara'lı olmasına rağmen bizim yaptığımız iş bırakın Ankara'yı Türkiye'yi, Kozmosu ( evreni ) kapsayan bir iştir, düsturu ile insanları birbirinden ayıran ve birbirine düşmam eden zihniyet yapısının tersine evrensel toplumu kucaklayıcı bütüncül şifa metotlarını seçmştir.

İnsan ayırdımı yapmadığı için ve aldığı ilmi terbiyelerde 73 millete bir nazarla bakmayan bizden değildir, düşüncesi ile bütün aleme bir nazarla bakmayı başarmış ve kendi ekolünü kurarken Kozmos Bioenerji ismini kullanmıştır.

Kozmos Bioenerji Kozmos Akademi

Kozmos Bioenerji