Parapsikoloji

Parapsikoloji duyu dışı algılamadır. Genel olarak Parapsikoloji beş duyumuz ile algılanamayan olaylarında ötesinde insanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılması ve incelenmesi olarak geçer. İnsan ruh, beden ve zihinden oluşmaktadır. O bakımdan bir insanı incelerken, insanın ruhsal yanını da ele almak ve incelemek zorunluluğu mevcuttur.

Parapsikoloji 20. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmış olan Yunanca bir kelimedir. Parapsikoloji daha öncelerden Metafizik ve Okültizm olarak geçmektedir. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu tarafa bilinmeyeni aramaya çalışmış bu sebeplede bir çok icat, keşif ve bilgilere ulaşmıştır. Parapsikolojinin odak noktası insan olmuştur. Ve bu insanoğlunun merakı ruhsal ve zihinsel güçleri keşfetmeyi, bulmayı, kullanmayı ve açığa çıkartmayı sağlamıştır.

Parapsikoloji 20 yüzyılda Amerika'da Prof. Rhine tarafından Duke Ünüversitesinde okutulmuştur. Parapsikoloji, klasik psikolojinin de ötesindeki fenomenleri inceleyen bir araştırma dalıdır. Parapsikoloji, Telepati, Durugörü, Duru İşiti, Hipnoz, Psikometri, Psikokinezi / Telekinezi, Radyestezi, Beşeri Aura, Ekstrasens, Ruhsal Şifacılık, Obsesyon, Neştersiz Ameliyatlar, Nazar, Ekiminezi, Polgerteist gibi konuları incelemektedir.

Bugün Parapsikoloji, pek çok ülkede üniversitelerde okutulmaktadır. Rusya, Amerika, Hollanda , Almanya, İsveç, İskoçya ve Avusturalya...

Kozmos Bioenerji Kozmos Akademi

Kozmos Bioenerji